Virpi Pahkinen kan du se i dansverket ICHOS på Kungsbacka Teate 15/3.

Rum för dans

Region Halland, Kungsbacka och Falkenbergs kommuner satsar sedan hösten 2011 på en ny typ av institution för dans - Rum för Dans. Syftet är att göra dansen mer lättillgänglig, bidra till utveckling och förnyelsen av konstområdet och samtidigt skapa arbetstillfällen.

Utgångspunkten är de två arenorna Falkhallen och Kungsbacka Teater. Från dessa arenor ska arrangörskapet utvecklas till att tillhöra det ledande i landet.

Publiken i fokus

Rum för Dans arbetar för att dansen i Halland ska bli en attraktiv del av den bästa livsplatsen och att mötet mellan dansarna och publiken ska ske på oväntande platser.

Följ Rum för Dans på deras facebooksida
eller hemsida 

Biljetter

Ticketmaster.se 0771-70 70 70 säljer biljetter till alla arenor

Falkenberg: Turistbyrån 0346-88 61 01 och eventim.se
Halmstad: Turistbyrån 035-12 02 00 och ticketmaster.se
Kungsbacka: Kungsbacka Turistbyrå 0300-83 45 95 och ticketmaster.se

Dansnät Sverige

Rum för Dans ingår i Dansnät Sverige - ett nationellt nätverk som drivs av viljan att visa angelägen danskonst - för alla, till alla, i alla hörn.

Läs mer på Dansnät Sveriges hemsida.