Avgifter & taxor

Behöver du en bra konferenslokal? Ska du göra en konsert? Spelar du teater som du vill visa upp? Hyr teatern!

Kommersiell uthyrning

Hyra: 2 200 kr per timma

Hyra för kommunala förvaltningar och skolor
Ideella föreningar, studieförbund och andra organisationer

Hyra: 1 300 kr per timma

Tekniker: 400 kr + moms, dvs 500 kr per person och timma

Bärhjälp: 200 kr + moms, dvs 250 kr per person och timma

Evenemangsupplägg

På Ticketmaster, avgift/utskriven biljett: Administrativ kostnad på 500 kr exklusive moms. För varje utskriven biljett tar vi ut en avgift på 10 kr. 

För biljettköparen tillkommer en serviceavgift enligt en tabell fastställd av Ticketmaster. Den är kopplad till biljettpriset. Avgiften är från 10 kr - 45 kr/biljett.

Teatern går endast att boka med behörig personal.

Behöver flygeln stämmas, debiteras arrangören.

Vi debiterar endast hela timmar. Arrangören betalar för iordningställande före och efter arrangemanget.

För ideella föreningar, studieförbund och andra organistationer samt lokala dansskolor eller motsvarande organisationer som arbetar med barn och ungdomar gäller att de kan få arrangemangs- eller verksamhetsbidrag från förvaltningen Kultur & Fritid.

Hyresnivåerna är fastställda av nämnden för Kultur & Turism i § 108 2006-11-28 och gäller från och med 2007, med justering av teknikerpris 2011. 

Reducerad taxa vid repetitioner för lokala produktioner

En kostnad på 2 000 kr debiteras per repetitionstillfälle på max 4 timmar. Tid därutöver debiteras med 500 kr per påbörjad timma.
Kostnad för minst en ansvarig personal tillkommer vid varje repetitionstillfälle.
Maximalt 5 repetitionstillfällen kan ges per produktion. Repetitionstaxan gäller inte på föreställningsdagar.

Bokning av föreställning går generellt före repetitioner. Förvaltningen Kultur & Fritid kan göra undantag vid behov.

Repetitionstaxan är fastställd av nämnden för Kultur & Turism i § 65 2007-06-26 och gäller från och med hösten 2007.

Välkommen med din förfrågan!