Personuppgiftslagen

Riktlinjer integritetsskydd

I maj införs GDPR, en ny viktig reglering inom EU för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. Bland annat innebär det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Personuppgiftsansvar

Det är nämnden för Kultur & Turism som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.  

Offentlighetsprincipen

Kungsbacka Teater ingår i Kungsbacka kommun och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Prenumeration av nyhetsbrev

Personuppgifter e-post + namn,  som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev, sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Cookies

Kungsbacka Teaters webbplats använder så kallade cookies. En cookie är en textfil, som webbplatsen sparar på din dator för att ge dig tillgång till olika funktioner och därmed underlätta för dig att få information. Vill du undvika cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats. Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.

Återkalla samtycke

Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig och du har när som helst rätten att återkalla ditt samtycke eller göra ändringar om något skulle vara felaktigt.  Det ska ske skriftligen med namnunderskrift och skickas till förvaltningen för Kultur & Fritid, Box 10071,
434 21 Kungsbacka.

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud med frågor kring dataskydd och personuppgifter, e-post: dataskyddsombud@kungsbacka.se, postadress: Dataskyddsombudet, Kungsbacka kommun, Stadshuset, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka.

Om du tycker att kommunen behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kungsbacka Teater arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor varför dessa riktlinjer avseende integritetsskydd kontinuerligt uppdateras.  

Information till tredje part

Dina uppgifter kommer inte att dela dina uppgifter till tredje part.

Överföringar till tredje land

Vi kommer inte att föra över dina personuppgifter till tredje land det vill säga ett land utanför EU/EES.

Rätt att begära information

Du har rätt att efter ansökan en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter om dig som Kungsbacka Teater behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss (inte e-post). Du har rätt få dina personuppgifter rättade samt raderade. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss.  

Så behandlar Ticketmaster dina uppgifter

Här finns en länk som går till Ticketmasters sida där de beskriver hur de arbetar med GDPR-lagen.